Zgłoś udział

Wybierz niżej kogo zgłaszasz do konkursu. Przypominamy, że zgłoszenia osób niepełnoletnich dokonują rodzice/opiekunowie lub nauczyciele. Na zgłoszenia czekamy do 15 maja 2022r.


  DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ (pełnoletniej):

  Podaj swoje imię i nazwisko

  Podaj swój numer telefonu

  Podaj swój adres email

  Kogo zgłaszasz do konkursu:
  Zgłaszam siebieZgłaszam dziecko

  Miejscowość zamieszkania

  Podaj rok urodzenia


  Startujesz w kategorii OPEN


  DANE DZIECKA
  Podaj imię i nazwisko dziecka

  Podaj rok urodzenia dziecka

  Gdzie uczy się dziecko
  PrzedszkoleKlasy 1-3 spKlasy 4-8 spSzkoła średnia

  Wybierz kategorię (TYLKO JEDNĄ), w jakiej wystartuje dziecko
  UWAGA! W kategorii "OPEN" mogą startować dzieci w każdym wieku!
  MALUCHOPEN

  Wpisz uwagi, dodatkowe informacje

  Po zgłoszeniu udziału dostaniesz wiadomość z dalszymi instrukcjami!


  Zgody:
  * - Obowiązkowe